Menu
Menu
Loading...
Menu
Menu
Loading...

Bảng giá dịch vụ license cho local

Dịch vụ license dành cho local để sao lưu dữ liệu tại local đối với những doanh nghiệp có dữ liệu lớn không giới hạn vừa sao lưu dữ liệu lên Cloud và Local (tại doanh nghiệp).

Tên dịch vụ

Chi phí

Đặt mua

Loading...
logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose